Forord

For at læse om en person – klik på navnet i menuen “Farmors aner”. Eller de grønne navne der er links til personen.


Dette er den spæde begyndelse til en hjemmeside. Planen er, at den på sigt skal handle om mine bedsteforældres fire slægter. I første omgang vil jeg dog kun koncentrere mig om min farmor Marie Margrethe Hartvigs slægt. 

Siden vil hen af vejen udvikle sig både i forhold til udseende og indhold. Min plan er at bevare et enkelt layout med meget prosa tekst. Mine fire slægter vil henvende sig til familie, slægtninge og genealogisk interesserede.

Organisering af Mine fire slægter

Ved en slægt forstås en samling af aner. Jeg har derfor valgt at opbygge Mine fire slægter som anetavler.  Den første anetavle er min farmors, hvor hun er probanden.

For at formidle indholdet af hjemmesiden på en overskuelig måde anvendes Kekule von Stradowitz fortløbende nummereringssystem. I overensstemmelse hermed er alle mandlige aner tildelt lige nummer og alle kvindelige aner ulige nummer. Probanden er altid nummer 1 uanset kønnet. Anenummeret ses foran hver enkelt person i højre side af skærmen.

Nummerering af aner efter Kekule von Stradowitz princip:

tavle

Nummereringen af aner kan forsætte på denne måde i det uendelige.

(rev. 27. april 2015)