11. Anna Maria Nielsdatter 1807-1867

Anna Maria Nielsdatter (11) var fra Wester Oldager Mark i Skjern sogn, og blev født der i 1807. Hun må have været svag ved fødslen, da hun blev hjemmedøbt samme dag:

“Niels Lauridsens Hustru paa Oldager Mark Kirsten Andersd: föd den 11 Oktobr. en datter som ved hiemmedaab samme dag kaldet Anna Maria. Susc. Kirstine Svens [eller Svans]: Test: Jacob Pedersen, Tomas Jørgensen, Dorthe Hansd og Karen Jensd.” (Skjern 1762-1815;73)

Konfirmation i Skjern sogn

“Anna Maria Nielsdatter af Wester Oldager.
Niels Lauridsen af W. Oldager.
Kirsten Andersdatter.
Født 11 Oktober 1807.
Kundskaber meget god / Opførelse god.
Vaccineret 19 septb. 1808.” (Skjern 1813-1827;63)

Ved de andre konfirmander står der, at de er vaccineret af Provst Tygesen. Anna Marie sikkert også blevet vaccineret af ham.  

Gift i Hjortlund

Anna Maria Nielsdatter blev viet til Peder Sørensen Jensen (10) den 5. november 1831 i Hjortlund.

“Ungkarl Peder Sørensen Jensen fra Seem, 32 Aar gamel. Bondehåndtering.
Pigen Anna Maria Niels Datter af Westeroldager, Schiern Sogn, 24 Aar gamel. Bondehaandtering.
Som forlovere for begge Michel Christensen og Peder Jørgensen.
Den 5te novemb. 1831 i Kirken. Fremlagt de befalede Attester.” (Hjortlund 1814-1851;115)

1867 Vester Vedsted Ribe amt

“Død 9 Jan: Bg. 16 Jan: Anne Marie Nielsen. Enke efter Peder Sørensen Jensen af Hjortlund boende i V Vsted. 59 1/4 år.” (FS og Vedsted 1846-1891;63)