14. Lorentz Jensen 1810-1896

Min farmors mormors far Lorentz Jensen (14) var barnefødt i Bedsted sogn den 28. oktober 1810 og døde i Dravit ved Løgum Kloster i den 22. oktober 1896. Han var gift 2. gange med henholdsvis Ellen Marie Madsen og Hanne Marie Christiansen (15).

Dåbsindførelse i Bedsted kirkebog

“Født October 28. Døbt 2. November. Lorentz Jensen, en aegte Søn af Claus Hansen Snedker og Anne Jens Datter i Bedstedt. Tests: 1, Peder Todsen i Terp. 2, Peter Jespersen, degn i Bedsted: 3, Dorethea Sophia Henrichsen i Terp” (Bedsted 1764-1894; 309).

Troloves med Ellen Marie Madsen den 26 januar 1839

“Ungkarlen Lorentz Jensen der er en Ægte Søn af afdøde Claus Hansen, forhenværende Snediker i Bst. og af afdøde
Anna, født Jens datter, samme steds. Pigen – Ellen Maria Maden, der er en Ægte datter af afdøde Jeppe (Hansen) Madsen i Beck, i Nustrup Sogn, og af Maren født Jeppes, samme sted. 
Testes: 1, Jacob Johansen Sørensen i Bedstedt 2, Hans Peter Boysen Samme sted

Han er født, døbt, konfirmeret og for regelende sigen siden for …. Herrens Alter; Han .. alle Hans beviser findes i vor Kirkes Ministrial bøger. – Han er vaccineret af Stiftsphy: Neuber
Hun har alle sine beviser udstedt af forhenværende Provst Brødker i Nustrup og har i den Svære Tid opholdt sig her i menigheden, hvor hun var en gjost ved Herrens bord i dette efteraar, som flere gange tilforn. – derfor lystes der dapaa … for og 1st gang Dom: Sexagehima. Hendes vaccinationsattest er udstedet af Stifts physicus …. i Haderslev -” (Bedsted sogn, 1765-1855;250).

Vies i Bedsted til Ellen Marie Madsen den 5. april 1839

“Ungkarlen Lorentz Jensen der er en Ægte Søn af afdøde Claus Hansen, forhenværende Snediker i Bedstedt og af afdøde Anna, født Jens datter, samme steds, med Pigen Ellen Maria Maden, der er en Ægte datter af afdøde Jeppe (Hansen) Madsen i Beck, i Nustrup Sogn, og af Maren født Jeppes, samme sted” (Bedsted 1765-1855;251).  

Ellen Marie Madsen havde allerede en uægte datter Marie, da hun blev gift med Lorentz Jensen.

Ellen Marie Madsen dør efter 9 års ægteskab

Ellen Marie døde den 7. februar 1842 og blev begravet den 13. februar 1842 i Bedsted.

“Ellen Marie Jensen en Egte datter af Jeppe Hansen Madsen i Beck i Nustrup Sogn og af Maren fød Jeppes sammensted I Aaret 1839 indlod hun sig i Ægteskab med Ungkarlen Lorentz Jensen en Ægtesøn af sal. Claus Hansen og sal. Anna fød Jens datter i Bedstedt vid copulation register Page 209, dette Ægteskab er af Gud velsignet med tvende Børn af hvilket det ene Anna Jensen indnu lever det andet … Jette er forangaaet Moderen i Evigheden. En eltere datter Maria hidrøer ikke noget Egteskab. Hun døde af Maven krampe i en Alder af omtrent 38 Aar ….” (Bedsted 1852-1857;(242)).

Børn i 1. ægteskab

a. Anna Jensen født  den 9. jul 1839 i Bedsted. Gift med Hans Nicolai Ebsen fra Handevad Sogn den 17. okt. 1868.

b. Jette Christina Jensen født den 1. maj 1841 i Bedsted. Død den 15. juni 1841 i Bedsted.

2. ægteskab med farmors mormors mor

Lorentz Jensen var enke i 6 år, før han giftede sig igen med min farmors mormors mor Hanne Marie Christiansen(15). Brylluppet blev holdt den 6 maj 1848 i Bedsted. Fortsættes under Hanne Marie.

Døde i Dravit 86 år gammel i 1896

“Dødsdag October 22. Begravelsesdag October 26. der Abnehmemann Lorenz Jensen, ehel. Sohn der Claus Hansen, Tischler in Bedstedt, und die Anna Jensdatter in Dravit. Geb. d. 28 October 1810; alt 86 Jahr. Grabrede” (Løgum kloster 1865-1938;(133)).