Farmors aner

For at læse om en person – klik på navnet i menuen.


 Jeg er først fornyelig begyndt at beskæftige mig med min farmor Marie Margrethe Ravnskjær f. Hartvig slægt.  Hendes møderene aner stammer fra grænselandet mellem Tønder og Flensburg. Overvejende syd for grænsen i Medelby sogn og egnen der omkring. Hendes far Herman Hartvig blev født uden for ægteskab. Jeg har endnu ikke det endegyldige bevis på hans herkomst. Men, tager man navnet på den udlagte barnefader til troende, peger alt i retningen af, at man kan finde hans aner et stykke nede i Tyskland.